MenuMenu
KONFERENCJA DWORCE

 

Konferencja „DWORCE”

organizowana przez:

Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

patronat medialny

 

Przedstawienie różnych modeli funkcjonowania dworców kolejowych oraz wypracowanie wniosków z realizowanych już inwestycji to główne obszary, które obejmuje tematyka konferencji Podczas debaty dotyczącej przyszłości inwestycji dworcowych przedstawione zostaną potrzeby i oczekiwania właścicieli, zarządców oraz użytkowników.

PKP S.A. posiada 2.500 budynków dworcowych i planuje połączyć inwestycje w budynkach z modernizacją infrastruktury (m.in. tory i perony) zarządzanej przez inną spółkę z GRUPY – PKP PLK SA. Główne trendy inwestycyjne PKP S.A. to: IDS (Innowacyjny Dworzec Systemowy), zintegrowane centra komunikacyjne, projekty aglomeracyjne i deweloperskie.

Nowa perspektywa finansowa UE, środki własne PKP S.A. oraz budżet Państwa umożliwią przekształcenie dotychczasowych dworców w nowoczesne i funkcjonalne budynki z właściwym dostępem i estetyką, gwarantujące bezpieczeństwo i profesjonalną obsługą pasażerów.

Tematyka konferencji:

 • Stan prac nad ministerialnym dokumentem strategicznym określającym kierunki zagospodarowania obiektów dworcowych
 • Program modernizacji dworców kolejowych
 • Wpływ Zintegrowanych Centrów Przesiadkowych na rozwój transportu w regionach
 • Szansa na drugie życie dworców kolejowych – współpraca z samorządami
 • Działania spółek kolejowych na rzecz poprawy usług pasażerskich
 • Rola informacji na nowoczesnych dworcach kolejowych i centrach komunikacyjnych

 

Bliższe informacje uzyskacie Państwo:

Aleksandra Jasińska

tel. kom. 508 501 037
a.jasinska@izbakolei.pl

Zbigniew Wiśniewski

tel. kom. 508 500 995
z.wisniewski@izbakolei.pl

 

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ